We zijn blij als u nu overweegt of al besloten hebt om uw kind aan te melden op de Lichtwijzer. Mocht u nog meer informatie willen, dan kunt altijd een informatiepakket opvragen, maar een kennismakingsgesprek met de directeur is ook altijd mogelijk.

Voor het traject rondom de formele aanmelding zijn op schoolniveau de directeur en de identiteitscommissie verantwoordelijk. De identiteitscommissie voert met alle nieuwe ouders een persoonlijk gesprek waarin het geloof en de betekenis daarvan voor het onderwijs op school en in de opvoeding thuis een centrale plek heeft.

De aanmeldingsprocedure is als volgt:

  1. kennismakingsgesprek met de directeur
  2. welkomgesprek met twee leden van de identiteitscommissie
  3. terugkoppeling van de directeur
  4. administratieve afhandeling

Tussentijdse plaatsing

Het kan zijn dat u (door bijvoorbeeld verhuizing) uw schoolgaand kind wilt laten overplaatsen naar onze school. U neemt dan contact met ons op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek met de directeur en het gesprek met de identiteitscommissie (zie boven). Wanneer u definitief besluit uw kind op onze school in te schrijven dient u het aanmeldingsformulier in te vullen en naar ons op te sturen. Tevens meldt u op de huidige school dat uw kind die school gaat verlaten. De school zorgt er dan voor dat de leerlinggegevens naar ons worden opgestuurd. Als bij ons de inschrijving definitief is, zorgen wij ervoor dat de gegevens bij de gemeente terechtkomen en ontvangt de vroegere school een bewijs van uitschrijving.