Groep 6 is een gezellige groep van 23 kinderen die samen met juf Ingeborg, juf Thera en stagejuf Inge gemotiveerd is om veel te leren.

We zijn het jaar begonnen met het thema Jagers en Boeren en hebben veel geleerd over heel lang geleden. Behalve veel verhalen uit die tijd houden we er ook van om te tekenen erover of dingen mee te nemen van thuis.

Na het thema Jagers en Boeren gingen we aan het werk over de Haven. Wij hebben ons gericht op Nederland met steden als Amsterdam en Rotterdam en oefenden direct ook de topografie van West- Nederland.

Momenteel werken we over het thema: Duik erin! We onderzoeken alle diersoorten en richten ons op het plantenrijk en de dieren in de lucht. Onderzoeken is wat anders dan opzoeken, daarom leren we in stappen onderzoek doen. Dat begint met goede vragen stellen: wanneer is het een opzoekvraag en wanneer is het een onderzoeksvraag? We duiken ook in de tijd van de Romeinen en de Grieken en ontdekken daarmee de Oude culturen en alles wat daarbij hoort. Hieronder een foto van ons bezoek aan de visboer. Hij heeft ons laten zien hoe een vis er van binnen uit ziet en heeft ons allerlei vissoorten geleerd. Uiteraard hoort bij het onderzoek ook een stukje vis proeven!

Als je onze klas binnenkomt zitten we in groepjes. Zo kunnen we elkaar helpen en ook samenwerkopdrachten doen. We leren van elkaar en moeten soms samen een onderzoekje doen. Wel is het zo dat we bij rekenen, spelling en taal veel oefeningen op onze tablet maken. We vinden het leuk, zeker omdat het dit jaar voor ons nieuw is om op Snappet te werken. We zien direct wat we goed doen en kunnen ook tips krijgen. En heel handig is dat we op ons eigen niveau steeds verder kunnen!

Omdat we veel willen leren, maar het ook goed willen hebben met elkaar, doen  we veel Kanjerspelletjes. We leren elkaar steeds beter kennen en denken ook na over onze eigen rol in de klas of op het plein.  En het is ook gewoon leuk om te doen met elkaar!

Heel fijn is ook dat we elke dag met gebed beginnen en een verhaal uit de Bijbel vertellen. Daar praten we vaak nog even over door.

Kortom; er gebeurt veel in groep 6!