Hallo, wij zijn groep 3/4!

Elke schooldag willen we er met elkaar een gezellige en leerzame dag van maken. Samen met onze juffen en meester doen we daar ons best voor! We starten elke dag met een inloop waarin we onder andere reken- en leesvaardigheden oefenen met spelletjes en oefeningen. Daarna gaan we samen in de kring. Hier bedenken we welke dag en datum het is, delen we hoe het gaat, zingen en bidden we samen en luisteren we naar een Bijbelverhaal. Vervolgens gaan we rekenen tot de kleine pauze.

Na wat gezonde buitenlucht en een lekkere fruithap gaan we oefenen met lezen. Elke week staat er een nieuwe leestekst centraal. Deze tekst past bij ons thema. Groep 3 gaat vervolgens aan de slag met nieuwe signaalwoorden. Hiermee leren we tot de kerst nieuwe letters lezen en schrijven. We oefenen de letters met behulp van allerlei materialen als werkbladen, klei, lego, zand, stiften en voelletters. In ons schrijfschrift oefenen we de nieuwe letter als schrijfletter. Groep 4 oefent met spelling met de methode Taal Actief. Wij oefenen met het schrijven van Hoofdletters in ons schrijfschrift. We leren daarnaast ook over grammatica, creatief schrijven, technisch en begrijpend lezen.

Na de grote pauze start de middag. We leren onszelf en elkaar beter kennen tijdens de Kanjertraining. Samen luisteren we naar de verhalen van Tirza en Max en oefenen we hoe we met elkaar om mogen gaan. We krijgen ook les in muziek, drama, verkeer en gym. Tot slot maken we ruime tijd vrij voor verdere verdieping in ons thema! Iedere periode werken we over een ander onderwerp. Deze thema’s oriënteren ons op de wereld om ons heen met betekenisvolle lees/schrijf- en creatieve activiteiten.

We hopen u te ontmoeten op onze mooie school!