We willen samen de kinderen op school helpen groeien en ontwikkelen om hun LICHT in de maatschappij, in Gods wereld te mogen laten schijnen. Hierbij gebruiken we de Bijbel als leidraad. Alle ouders die zich hierbij aan willen sluiten en daaraan bij willen dragen, zijn van harte welkom op onze school.

Vijf ouders uit diverse kerkgenootschappen vormen samen de identiteitscommissie. Na een kennismakingsgesprek met de directeur, wordt u uitgenodigd door twee van hen voor een welkomgesprek. Het gesprek heeft als doel om als ouders met elkaar kennis te maken, samen door te spreken over identiteit en ouderbetrokkenheid. Van dit gesprek wordt een korte terugkoppeling aan de directeur gegeven. Gesprekspunten zijn: vanuit welke overtuiging meld u uw kind aan bij de Lichtwijzer? Wat verwacht u als ouders en school van elkaar in de geloofsopvoeding van de kinderen? Hoe kunnen we elkaar daarin ondersteunen?

Graag stelt de identiteitscommissie zich persoonlijk aan u voor:

Ik ben Huibke ten Hove en met plezier lid van de identiteitscommissie. Mijn man en ik hebben 3 kinderen, Hanne, Pieter en Maria. Hanne is net naar de middelbare school gegaan, Pieter zit in groep 7 en Maria in groep 5. We zijn in 2011 in Oegstgeest komen wonen en dat was onder andere vanwege de Lichtwijzer waar we positieve verhalen over hadden gehoord. We zijn blij met de Lichtwijzer omdat het een positieve christelijke school is waar kinderen goed onderwijs ontvangen en leren zien dat God met alle terreinen van het leven te maken heeft. Ik hoop dat de school een echte Lichtwijzer mag zijn in Oegstgeest, ook voor kinderen die nog niet zoveel van God weten.

Hallo, ik ben Erwin den Hamer en getrouwd met Ilona. We hebben 4 kinderen: Lars (groep 8), Sten (groep 6), Elin (groep 2) en Fenna. Ik vind het fijn dat onze kinderen ook op school mogen horen wie God is en dat Hij van Zijn kinderen houdt. Elk kind mag uniek zijn en De Lichtwijzer draagt positief bij aan de ontwikkeling van elk kind. Hierover heeft de school een duidelijke visie die de leerkrachten dagelijks nastreven: “kwalitatief goed onderwijs dat gebaseerd is op een christelijke levensvisie”. We mogen Gods liefde uitstralen, binnen en buiten de school.

Ik ben Jan Glasbergen, vader van drie meiden waarvan er nu twee naar De Lichtwijzer gaan. Een mooie school waar het werken aan kwaliteit en identiteit hand in hand gaan. Mijn identiteit ligt in God en ik geloof dat hij ons roept om kinderen zoveel mogelijk tot ontplooiing te laten komen. Dat het beste er uit komt, ook op zaken waar je niet meteen cijfer voor krijgt. Ik ervaar de school als een plek waar kind en ouder serieus genomen worden en waar hard gewerkt wordt om een veilige en positieve leeromgeving te hebben. Daar werk ik graag aan mee!

Als lid van de identiteitscommissie ben ik, Pieter-Johannes Steenbergen, graag in gesprek met ouders en leerkrachten over hoe we als school midden in het leven, en midden in onze wijken en buurten Jezus steeds weer zichtbaar kunnen maken, in zijn barmhartigheid en oog voor gerechtigheid. Hoe fijn is het dat we hier in Oegstgeest een school hebben die daarin onze kinderen vanuit een christelijke levensvisie onderwijs willen geven. Een plek waar we thuis en op school onze kinderen kunnen voorbereiden op een plek in onze samenleving, als Lichtwijzers!

Ik ben Marjan Noort, getrouwd met Klaas en samen hebben wij 3 kinderen. Milou zit in groep 2 en Lynn in groep 1. Er wordt met plezier en passie les gegeven en vertelt over God, onze Hemelse Vader die van ons allemaal houdt. We mogen uniek zijn. Wij zijn erg enthousiast over de sfeer en het onderling contact tussen leraren en ouders. God heeft een plan met ons en die reis mogen we met elkaar maken. De mooiste erfenis die we onze kinderen mogen meegeven is Zijn boodschap. Gaat u met ons mee op reis?