Hallo! Wij zijn groep 3!

 

Elke schooldag willen we er met elkaar een gezellige en leerzame dag van maken. Samen met onze juffen doen we daar ons best voor! We starten elke dag met een inloop waarin we onder andere reken- en leesvaardigheden oefenen met spelletjes en oefeningen. Daarna gaan we samen in de kring. Hier bedenken we welke dag en datum het is, delen we hoe het gaat, zingen en bidden we samen en luisteren we naar een Bijbelverhaal. Vervolgens gaan we rekenen tot de kleine pauze.

Na wat gezonde buitenlucht en een lekkere fruithap gaan we oefenen met lezen. Elke week staat er een nieuwe leestekst centraal. Deze tekst past bij ons thema. In deze tekst staan onze nieuwe signaalwoorden. Hiermee leerden we tot de kerst nieuwe letters lezen en schrijven. We oefenden de letters met behulp van allerlei materialen als werkbladen, klei, lego, zand, stiften en voelletters. In ons schrijfschrift oefenen we de nieuwe letter als schrijfletter. Sinds januari oefenen we met de spelling categorien. Deze zijn erg belangrijk in onze Nederlandse taal, want allerlei woorden schrijf je anders dan dat je ze uitspreekt. Denk bijvoorbeeld aan de woorden leeuw (spreek uit: liw), mooi (spreek uit: mooj) of school (spreek uit: sgol). We oefenen daarnaast ook met grammatica, creatief schrijven, technisch en begrijpend lezen.

Schrijfopdracht en creatieve activiteit bij het thema Dierentuin: We maakten in een groepje een dierenposter van de ijsbeer, beer, giraffe of tijger. We schreven teksten over o.a. het uiterlijk en de leefomgeving van het dier. We leerden elkaar in ons groepje alles over ons dier en maakten samen een maquette van het dierenverblijf. Dit presenteerden we tijdens de afsluiting aan onze ouders.

Na de grote pauze leren we in de middag nog meer nieuwe dingen. We leren onszelf en elkaar beter kennen tijdens de Kanjertraining. Samen luisteren we naar de verhalen van Thirza de grote vogel en oefenen we hoe we met elkaar om mogen gaan. We krijgen ook les in muziek, drama, verkeer en gym. Tot slot maken we ruime tijd vrij voor verdere verdieping in ons thema! Iedere periode werken we over een ander onderwerp. Deze thema’s oriënteren ons op de wereld om ons heen met betekenisvolle lees/schrijf- en creatieve activiteiten.

We hopen u te ontmoeten op onze mooie school!